GDPR

Zásady ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost JC-Metal s.r.o., jakožto správce vámi poskytnutých osobních údajů, vám tímto v  souladu s  čl.  13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů: 

 

1. Správce osobních údajů:

JC-Metal s.r.o.
se sídlem: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic
adresa provozovny: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic
identifikační číslo: 25 366 963
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15824
poštovní adresa pro doručování: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic
adresa pro doručování elektronické pošty: jc-metal@jc-metal.cz, info@jc-design.cz
telefonní číslo: 571 811 990

 

2. Účel zpracování osobních údajů 

Data využíváme pro účely zpracování nabídek pro zadané poptávky a další obchodní komunikaci.

Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely při registraci k odběru newsletterů. Jedná se o udělení souhlasu k zasílání emailů s informacemi a novinkami týkajících se činnosti značky JC-Design. Souhlas s odběrem newsletteru je možné kdykoliv odvolat v patičce každého newsletteru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také kdykoliv vzít zpět prostřednictvím emailu info@jc-design.cz nebo na adrese společnosti JC-Metal.   

 

3. Přístup k osobním údajům 

Kromě oprávněných pracovníků společnosti JC-Metal, kteří zabezpečují obchodní komunikaci, mají k údajům přístup také třetí strany – poskytovatelé webových služeb.

4. Uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje budou uchovány tak dlouho, jak stanovují právní předpisy. Kdykoliv se také můžete obrátit na kontaktní e-mail info@jc-design.cz a požádat o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. 


5. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu (tj. od vás) prostřednictvím vyplněného registračního formuláře. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. 


6. Přehled vašich práv souvisejících se zpracování osobních údajů:

  • právo své osobní údaje opravit či doplnit,
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech, a to i u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo požadovat přenesení osobních údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) v určitých případech,
  • další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Své právo můžete uplatnit na e-mailu: info@jc-design.cz nebo písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.


7. Ochrana vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytujete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečnostní opatření, která je možné po správci rozumně požadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 


23. července 2021